Cruelty Free

Kosmetyki cruelty free to produkty do makija?u i piel?gnacji, które nie s? testowane na zwierz?tach. Kosmetyki „bez okrucie?stwa” aby mo?na by?o je za takie uzna? nie mog? by? sprzedawane w pa?stwach gdzie zgodnie z liter? prawa nale?y przeprowadza? testy na zwierz?tach, aby dany produkt by? dopuszczony do obrotu ( np. Chiny).

Dodatkowo sam gotowy kosmetyk cruelty free, jak i pó?produkty z jakich powsta? nie mog? by? na ?adnym etapie poddane takim testom. Dla niektórych konsumentów istotne jest równie?, aby firma matka, mia?a pod sob? wy??cznie marki cruelty free. Lista cruelty free kosmetyków stale ro?nie, wraz ze wzrostem ?wiadomo?? ludzi jak wielkim okrucie?stwem jest testowanie kosmetyków na zwierz?tach. Mam nadziej?, ?e z dnia na dzie? b?dzie coraz d?u?sza, a? do punktu w którym ka?dy dopuszczony do obrotu produkt b?dzie cruelty-free.