Magda- rocznik 1985, cz?owiek paraj?cy si? wszystkim tylko nie tym na co wskazywa?oby wykszta?cenie 🙂 magister psychologii, ktry najlepiej czuje si? w pracy fizycznej. St?d te? kilka lat sp?dzi?am w jednej z popularnej sieci serwuj?cej dania z drobiu :). Zaczyna?am jako szeregowy pracownik sk?adaj?cy kanapki, a sw? karier? zako?czy?am jako lekko osiwia?y ze stresu zast?pca kierownika zajmuj?cy si? HR-ami. Mimo wszystko lata tam sp?dzone wspominam bardzo dobrze (podobno po czasie z?e wspomnienia nie s? takie z?e). Potem by?o ju? tylko gorzej.

Krzysiek (ponury)- rocznik 1984,